Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

ARECO PROFILES AS

Organisasjonsnummer

981686985

Forretningsadresse

c/o Collektivet AS, Ulvenveien 82E, 0581 OSLO

Postadresse

c/o Collektivet AS, Ulvenveien 82E, 0581 OSLO

Webside

www.areco.no

Antall lønnsmottakere

5

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 09.11.2022–09.11.2025
ARECO PROFILES AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 2