Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

3D ARKITEKTER AS

Organisasjonsnummer

981490274

Forretningsadresse

Stasjonsvegen 19, 3800 BØ I TELEMARK

Postadresse

Postboks 20, 3833 BØ I TELEMARK

Antall lønnsmottakere

1

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 25.10.2022–25.10.2025
3D ARKITEKTER AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2