Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

VIANOVA AS

Organisasjonsnummer

981420896

Forretningsadresse

Leif Tronstads plass 4, 1337 SANDVIKA

Postadresse

Postboks 434, 1302 SANDVIKA

Antall lønnsmottakere

76

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 27.08.2022–27.08.2025
VIANOVA AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Fjernvarmeanlegg

Tiltaksklasse 3

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Overordnet ansvar for kontroll

Tiltaksklasse 3