Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

LYNGSTAD ARKITEKTER AS

Organisasjonsnummer

981238001

Forretningsadresse

Jakob Weidemanns gate 8, 7713 STEINKJER

Postadresse

Jakob Weidemanns gate 8, 7713 STEINKJER

Antall lønnsmottakere

7

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 07.09.2021–07.09.2024

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

LYNGSTAD ARKITEKTER AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 2