Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

BORGE RØR AS

Organisasjonsnummer

981126122

Forretningsadresse

Strykerveien 3, 1658 TORP

Postadresse

Strykerveien 3, 1658 TORP

Antall lønnsmottakere

67

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 01.02.2022–01.02.2025

Godkjent opplæringsbedrift

BORGE RØR AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Slukkeinstallasjoner

Tiltaksklasse 3