Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ALLIERO AS

Organisasjonsnummer

980920569

Forretningsadresse

Strømsveien 258, 0668 OSLO

Postadresse

Postboks 293 Økern, 0511 OSLO

Antall lønnsmottakere

107

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 06.05.2022–06.05.2025

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

ALLIERO AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Murarbeid

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Taktekkingsarbeid

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Arbeid på bevaringsverdige byggverk

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 2