Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

TORGEIR ERDAL AS

Organisasjonsnummer

980866874

Forretningsadresse

O.A.Devold-vegen 16, 6030 LANGEVÅG

Postadresse

O.A.Devold-vegen 16, 6030 LANGEVÅG

Antall lønnsmottakere

8

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 09.09.2022–09.09.2025

Godkjent opplæringsbedrift

TORGEIR ERDAL AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Murarbeid

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Arbeid på bevaringsverdige byggverk

Tiltaksklasse 2