Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ÅGE NILSEN AS

Organisasjonsnummer

980860825

Forretningsadresse

Ringvegen 9, 9018 TROMSØ

Postadresse

Postboks 3407 Stakkevollan, 9276 TROMSØ

Antall lønnsmottakere

71

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 13.09.2022–13.09.2025

Godkjent opplæringsbedrift

ÅGE NILSEN AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Fjernvarmeanlegg

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Slukkeinstallasjoner

Tiltaksklasse 3