Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

SIGNEX AS

Organisasjonsnummer

980833143

Forretningsadresse

Stålverksveien 2, 0661 OSLO

Postadresse

Postboks 6459 Etterstad, 0605 OSLO

Webside

www.signex.no

Antall lønnsmottakere

18

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 16.01.2023–16.01.2026

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

SIGNEX AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning

Tiltaksklasse 1