Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ARENDAL TAKSERVICE AS

Organisasjonsnummer

980726738

Forretningsadresse

Trimveien 12, 4848 ARENDAL

Postadresse

Postboks 1770 Stoa, 4858 ARENDAL

Antall lønnsmottakere

9

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 06.12.2021–06.12.2024

Godkjent opplæringsbedrift

ARENDAL TAKSERVICE AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Taktekkingsarbeid

Tiltaksklasse 1