Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

AAMODT VVS AS

Organisasjonsnummer

980679551

Forretningsadresse

Linnegrøvan 16, 4640 SØGNE

Postadresse

Linnegrøvan 16, 4640 SØGNE

Antall lønnsmottakere

49

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 08.09.2021–08.09.2024

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

AAMODT VVS AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Slukkeinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Murarbeid

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Slukkeinstallasjoner

Tiltaksklasse 3