Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

ELEKTROSERVICE HALLINGDAL INSTALLASJON AS

Organisasjonsnummer

980672522

Forretningsadresse

Sundrevegen 192A, 3570 ÅL

Postadresse

Sundrevegen 192A, 3570 ÅL

Antall lønnsmottakere

56

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 10.11.2021–10.11.2024

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

ELEKTROSERVICE HALLINGDAL INSTALLASJON AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Installasjon av brannalarmanlegg

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Installasjon av ledesystem

Tiltaksklasse 3