Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

AADLAND OG GUNDERSEN BYGG AS

Organisasjonsnummer

980612848

Forretningsadresse

Olvikvegen 27, 5416 STORD

Postadresse

Olvikvegen 27, 5416 STORD

Antall lønnsmottakere

4

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 11.10.2023–11.10.2026
AADLAND OG GUNDERSEN BYGG AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1