Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

URD KLIMA SANDNES AS

Organisasjonsnummer

980608646

Forretningsadresse

Kvålkroken 16, 4323 SANDNES

Postadresse

Kvålkroken 16, 4323 SANDNES

Antall lønnsmottakere

25

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 27.06.2022–27.06.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

URD KLIMA SANDNES AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Ventilasjon- og klimainstallasjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Ventilasjon- og klimainstallasjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Lufttetthet (i nye boliger)

Tiltaksklasse 1