Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

J & K JOHNSEN AS

Organisasjonsnummer

980482332

Forretningsadresse

Heimstadjordet 15, 2656 FOLLEBU

Postadresse

Heimstadjordet 15, 2656 FOLLEBU

Antall lønnsmottakere

22

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 09.02.2023–09.02.2026

Godkjent opplæringsbedrift

J & K JOHNSEN AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Murarbeid

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Ventilasjon- og klimainstallasjoner

Tiltaksklasse 1