Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

AAHEIM MASKINER & TRANSPORT AS

Organisasjonsnummer

980453030

Forretningsadresse

, 2668 LESJASKOG

Postadresse

, 2668 LESJASKOG

Antall lønnsmottakere

16

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 01.03.2022–01.03.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

AAHEIM MASKINER & TRANSPORT AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1