Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

ENTREPRENØR K HOLSETER AS

Organisasjonsnummer

980396029

Forretningsadresse

Kollen 11, 6390 VESTNES

Postadresse

Kollen 11, 6390 VESTNES

Antall lønnsmottakere

10

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 19.01.2023–19.01.2026

Godkjent opplæringsbedrift

ENTREPRENØR K HOLSETER AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Arbeid på bevaringsverdige byggverk

Tiltaksklasse 2