Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

AAS & NORDAL ENTREPRENØRFORRETNING AS

Organisasjonsnummer

980383660

Forretningsadresse

Nannestadvegen 323, 2032 MAURA

Postadresse

Postboks 44, 2036 MAURA

Antall lønnsmottakere

50

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 25.04.2024–25.04.2027

Godkjent opplæringsbedrift

AAS & NORDAL ENTREPRENØRFORRETNING AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Murarbeid

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Arbeid på bevaringsverdige byggverk

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 1