Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

1-2 TRE ELEMENTPRODUKSJON AS

Organisasjonsnummer

980292738

Forretningsadresse

Svinevoll, Bispeveien 1526, 3178 VÅLE

Postadresse

Svinevoll, Bispeveien 1526, 3178 VÅLE

Antall lønnsmottakere

50

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 16.02.2024–16.02.2027

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

1-2 TRE ELEMENTPRODUKSJON AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1