Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

TIPPETUE ARKITEKTER AS

Organisasjonsnummer

980043924

Forretningsadresse

Vetrlidsallmenningen 29, 5014 BERGEN

Postadresse

Vetrlidsallmenningen 29, 5014 BERGEN

Antall lønnsmottakere

12

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 09.03.2022–09.03.2025
TIPPETUE ARKITEKTER AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 3