Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

M K MYKLEBUST ENTREPRENØR AS

Organisasjonsnummer

979958234

Forretningsadresse

Fargarreset 5, 6963 DALE I SUNNFJORD

Postadresse

Fargarreset 5, 6963 DALE I SUNNFJORD

Antall lønnsmottakere

19

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 13.10.2021–13.10.2024

Godkjent opplæringsbedrift

M K MYKLEBUST ENTREPRENØR AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Oppmålingsteknisk prosjektering

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 2