Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ALLBYGG FLORØ AS

Organisasjonsnummer

979953852

Forretningsadresse

Hamregata 1, 6900 FLORØ

Postadresse

Hamregata 1, 6900 FLORØ

Webside

www.allbygg.no

Antall lønnsmottakere

15

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 08.10.2021–08.10.2024

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

ALLBYGG FLORØ AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 2