Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

BYGGMESTERFIRMAET MARTINSEN & ØSTBY AS

Organisasjonsnummer

979842864

Forretningsadresse

Ulaveien 135, 3280 TJODALYNG

Postadresse

Ulaveien 135, 3280 TJODALYNG

Antall lønnsmottakere

25

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 28.09.2022–28.09.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

BYGGMESTERFIRMAET MARTINSEN & ØSTBY AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Murarbeid

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 1