Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

TRYGVE ULLALAND AS

Organisasjonsnummer

979734689

Forretningsadresse

Vågav, 6900 FLORØ

Postadresse

Vågavegen 37, 6906 FLORØ

Antall lønnsmottakere

14

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 07.01.2022–07.01.2025

Godkjent opplæringsbedrift

TRYGVE ULLALAND AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 2