Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

ALUKO AS

Organisasjonsnummer

979731779

Forretningsadresse

Klampenborg, 2022 GJERDRUM

Postadresse

Klampenborg, 2022 GJERDRUM

Webside

www.aluko.no

Antall lønnsmottakere

7

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 30.09.2022–30.09.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

ALUKO AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning

Tiltaksklasse 1