Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

A. JOHNSEN MASKIN

Organisasjonsnummer

979645171

Forretningsadresse

Klatran 67, 9419 SØRVIK

Postadresse

Klatran 67, 9419 SØRVIK

Antall lønnsmottakere

1

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 22.06.2023–22.06.2026
A. JOHNSEN MASKIN er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2