Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

AKC ARKITEKTER AS

Organisasjonsnummer

979465939

Forretningsadresse

Ordfører Voldens vei 9, 1850 MYSEN

Postadresse

Postboks 9, 1851 MYSEN

Webside

www.akc.no

Antall lønnsmottakere

1

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 14.09.2022–14.09.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

AKC ARKITEKTER AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 2