Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

SKEDSMO RØRLEGGERBEDRIFT AS

Organisasjonsnummer

979424361

Forretningsadresse

Inges gate 37, 2004 LILLESTRØM

Postadresse

Inges gate 37, 2004 LILLESTRØM

Antall lønnsmottakere

4

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 29.08.2022–29.08.2025
SKEDSMO RØRLEGGERBEDRIFT AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Slukkeinstallasjoner

Tiltaksklasse 1