Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ARC ARKITEKTER AS

Organisasjonsnummer

978702481

Forretningsadresse

Vestre Kanalkai 20, 7010 TRONDHEIM

Postadresse

Vestre Kanalkai 20, 7010 TRONDHEIM

Antall lønnsmottakere

16

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 26.07.2021–26.07.2024
ARC ARKITEKTER AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 3