Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

VIANOVA TRONDHEIM AS

Organisasjonsnummer

978693024

Forretningsadresse

Sluppenvegen 17B, 7037 TRONDHEIM

Postadresse

Postboks 6104 Torgarden, 7435 TRONDHEIM

Webside

www.vianovatrondheim.no

Antall lønnsmottakere

32

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 08.07.2022–08.07.2025
VIANOVA TRONDHEIM AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Oppmålingsteknisk prosjektering

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 3