Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

LANDMARK MASKIN AS

Organisasjonsnummer

978667732

Forretningsadresse

Dyrhammar 2, 5440 MOSTERHAMN

Postadresse

Dyrhammar 2, 5440 MOSTERHAMN

Antall lønnsmottakere

72

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 05.04.2022–05.04.2025

Godkjent opplæringsbedrift

LANDMARK MASKIN AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Oppmålingsteknisk prosjektering

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Miljøsanering

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 2