Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ANDERSLAND BYGG AS

Organisasjonsnummer

978659500

Forretningsadresse

Dalsvegen 36, 5685 UGGDAL

Postadresse

Dalsvegen 36, 5685 UGGDAL

Antall lønnsmottakere

33

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 02.07.2021–02.07.2024

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

ANDERSLAND BYGG AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Våtrom (i boliger)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Lufttetthet (i nye boliger)

Tiltaksklasse 1