Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ALL-RØR AS

Organisasjonsnummer

978653677

Forretningsadresse

Skippergata 12, 7042 TRONDHEIM

Postadresse

Skippergata 12, 7042 TRONDHEIM

Antall lønnsmottakere

6

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 04.07.2022–04.07.2025

Godkjent opplæringsbedrift

ALL-RØR AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Slukkeinstallasjoner

Tiltaksklasse 1