Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

ALVDAL BYGG AS

Organisasjonsnummer

977301890

Forretningsadresse

Industriveien 62, 2560 ALVDAL

Postadresse

Industriveien 62, 2560 ALVDAL

Antall lønnsmottakere

6

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 08.12.2023–08.12.2026
ALVDAL BYGG AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 2