Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

HEISCONSULT AS

Organisasjonsnummer

977203368

Forretningsadresse

Holterveien 2A, 1448 DRØBAK

Postadresse

Holterveien 2A, 1448 DRØBAK

Webside

www.heisconsult.no

Antall lønnsmottakere

10

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 16.01.2023–16.01.2026
HEISCONSULT AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Løfteinnretninger

Tiltaksklasse 2