Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

VARIG BYGG MESTER AS

Organisasjonsnummer

977176565

Forretningsadresse

Haakon VII gt. 17, 7041 TRONDHEIM

Postadresse

Postboks 4009, 7457 TRONDHEIM

Antall lønnsmottakere

8

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 08.05.2024–08.05.2027

Godkjent opplæringsbedrift

VARIG BYGG MESTER AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1