Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

TRADISJONSBYGG AS SUNNDALSØRA

Organisasjonsnummer

977047862

Forretningsadresse

Industriveien, 6600 SUNNDALSØRA

Postadresse

Industriveien, 6600 SUNNDALSØRA

Antall lønnsmottakere

11

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 30.11.2021–30.11.2024

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

TRADISJONSBYGG AS SUNNDALSØRA er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Arbeid på bevaringsverdige byggverk

Tiltaksklasse 2