Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

SIGURD FURULUND MASKIN AS

Organisasjonsnummer

976950275

Forretningsadresse

Trondheimsvegen - Jessheim 500, 2067 JESSHEIM

Postadresse

Trondheimsvegen - Jessheim 500, 2067 JESSHEIM

Webside

www.furulund-maskin.no

Antall lønnsmottakere

56

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 31.08.2022–31.08.2025

Godkjent opplæringsbedrift

SIGURD FURULUND MASKIN AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Geoteknikk

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 2