Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

PER HAGEN AS

Organisasjonsnummer

976911032

Forretningsadresse

Engerdalsveien 96, 2485 RENDALEN

Postadresse

Engerdalsveien 96, 2485 RENDALEN

Antall lønnsmottakere

28

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 30.03.2023–30.03.2026

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

PER HAGEN AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Miljøsanering

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Murarbeid

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Taktekkingsarbeid

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 1