Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

DAKARK AS

Organisasjonsnummer

976598407

Forretningsadresse

Flyplassvegen 22, 6040 VIGRA

Postadresse

Flyplassvegen 22, 6040 VIGRA

Antall lønnsmottakere

5

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 20.12.2021–20.12.2024
DAKARK AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Oppmålingsteknisk prosjektering

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 2