Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ØSTENGEN & BERGO AS

Organisasjonsnummer

976582705

Forretningsadresse

Kronprinsens gate 1, 0251 OSLO

Postadresse

Kronprinsens gate 1, 0251 OSLO

Webside

www.ostengen-bergo.no

Antall lønnsmottakere

13

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 15.12.2023–15.12.2026
ØSTENGEN & BERGO AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 3