Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

OSLOFJORDEN BYGG AS

Organisasjonsnummer

976465415

Forretningsadresse

Kvartsveien 33, 1640 RÅDE

Postadresse

Kvartsveien 33, 1640 RÅDE

Antall lønnsmottakere

7

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 26.09.2023–26.09.2026

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

OSLOFJORDEN BYGG AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Miljøsanering

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 1