Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ARKITEKTENE VIS-A-VIS AS

Organisasjonsnummer

976129067

Forretningsadresse

Nordre gate 6, 7011 TRONDHEIM

Postadresse

Nordre gate 6, 7011 TRONDHEIM

Webside

www.vav.no

Antall lønnsmottakere

14

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 30.09.2021–30.09.2024
ARKITEKTENE VIS-A-VIS AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 3