Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

DAHLE BLIKK AS

Organisasjonsnummer

976081684

Forretningsadresse

Løvåsmyra 6, 7093 TILLER

Postadresse

Løvåsmyra 6, 7093 TILLER

Webside

www.dahleblikk.no

Antall lønnsmottakere

16

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 06.10.2021–06.10.2024

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

DAHLE BLIKK AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Taktekkingsarbeid

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Arbeid på bevaringsverdige byggverk

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Ventilasjon- og klimainstallasjoner

Tiltaksklasse 1