Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ARILD TEIGLAND GJERSTAD

Organisasjonsnummer

976071581

Forretningsadresse

Gjerstadneset 33, 5680 TYSNES

Postadresse

Gjerstadneset 33, 5680 TYSNES

Antall lønnsmottakere

0

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 07.09.2021–07.09.2024
ARILD TEIGLAND GJERSTAD er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1