Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ABICON ELEKTRO AS

Organisasjonsnummer

976052560

Forretningsadresse

Kobbervikdalen 119, 3036 DRAMMEN

Postadresse

Kobbervikdalen 119, 3036 DRAMMEN

Antall lønnsmottakere

93

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 08.02.2022–08.02.2025

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

ABICON ELEKTRO AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Brannalarmanlegg

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Ledesystem

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Installasjon av brannalarmanlegg

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Installasjon av ledesystem

Tiltaksklasse 3