Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ALPHA ARKITEKTER AS

Organisasjonsnummer

976019474

Forretningsadresse

Bendiksklev 6, 4836 ARENDAL

Postadresse

Postboks 340, 4804 ARENDAL

Antall lønnsmottakere

4

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 20.11.2023–20.11.2026
ALPHA ARKITEKTER AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 2