Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

STEIN GULSET AS

Organisasjonsnummer

975963691

Forretningsadresse

Blommenholmveien 5C, 1365 BLOMMENHOLM

Postadresse

Blommenholmveien 5C, 1365 BLOMMENHOLM

Antall lønnsmottakere

6

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 30.11.2021–30.11.2024
STEIN GULSET AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 1