Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

ÄLVSBYHUS NORGE AS

Organisasjonsnummer

975955885

Forretningsadresse

Ekholtveien 114, 1526 MOSS

Postadresse

Postboks 2008 Høyden, 1520 MOSS

Webside

www.alvsbyhus.no

Antall lønnsmottakere

21

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 14.12.2022–14.12.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

ÄLVSBYHUS NORGE AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1