Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

LUSPARKEN ARKITEKTER AS

Organisasjonsnummer

975801950

Forretningsadresse

Brattørgata 5, 7010 TRONDHEIM

Postadresse

Brattørgata 5, 7010 TRONDHEIM

Antall lønnsmottakere

16

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 30.05.2024–30.05.2027
LUSPARKEN ARKITEKTER AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 3